{$ article.section.category.name $}

Bevatten de boxen voor 1, 2, 3, 4 en 5 personen exact dezelfde ingrediënten?