{$ article.section.category.name $}

Bevatten de boxen voor 2 en 4 personen exact dezelfde ingrediënten?