{$ article.section.category.name $}

Wat gebeurt er als ik op de dag van de levering niet aanwezig ben?